".$row[$i]."  "; } */ ?>
".$rowuni["word"]." = "; echo "".$rowuni["trans"]."

"; ?>
0) { //Second Query: if first query exist, search in second DB trans of word $query2 = "SELECT id,article,word,trans,help,login FROM mdetr WHERE word = '".addslashes($word)."' AND status=1 ORDER BY article"; $result2 = @mysql_query($query2) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin! #QIN3"); $row1 = mysql_fetch_array($result1, MYSQL_ASSOC); //Couter Islemleri $id = $row1["id"]; $querycounter = "UPDATE udetr SET counter = (counter + 1) WHERE id = $id"; @mysql_query($querycounter) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin! #QIN4"); if ($row1["article"] != "") { $article = $row1["article"]; $querywav = "SELECT id FROM adetr WHERE word = '".$article." ".addslashes($word)."'"; $resultwav = @mysql_query($querywav) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin! #QIN5"); } else{ $querywav = "SELECT id FROM adetr WHERE word = '".addslashes($word)."'"; $resultwav = @mysql_query($querywav) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin! #QIN6"); } ?>
\" ".$row1["article"].""; echo " ".$row1["word"]." \""; } else echo "\" ".$row1["word"]." \""; $wordstr = $row1["article"]." ".$row1["word"]; ?> [".$_lang['plural'].":,~".$row1["plural"]."] "; if (@$fcaseok) $funktion = "isim"; if ($row1["funktion"] !="") $funktion = $row1["funktion"]; echo "[".$_lang['type'].": $funktion] "; echo "[".$_lang['pron']." ".$row1["pron"]."] "; if (@mysql_num_rows($resultwav) > 0) { $rowwav = mysql_fetch_array($resultwav, MYSQL_ASSOC); $waw = $rowwav["waw"]; $wawlen = strlen($waw); $wawname = $rowwav["word"]; $wavid = $rowwav["id"]; echo "[".$_lang['audio']." ] "; } $canoo = $row1["word"]; echo "[".$_lang['gramer']." ] "; ?>
0) { ?>
".$row2["article"]." "; else { if ($fcaseok == true) echo "".$row1["article"]." "; } echo "".$row2["word"]." = "; echo "".$row2["trans"].""; if ($row2["help"] !="") echo " (".$row2["help"].") "; if ($row2["login"] !="" && $row2["login"] !="cdict") echo " (".$_lang['added']." ".$row2["login"].") "; ?>
".$rowuni["word"]." = "; echo "".$rowuni["trans"].""; if ($rowuni["login"] !="" && $rowuni["login"] !="cdict") echo " (".$_lang['added']." ".$rowuni["login"].") "; ?>

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[]
3) { //Sayfa ayirma baslangici $querylike = "SELECT word FROM udetr WHERE word LIKE '".addslashes($wordlike)."%'"; $resultlike = @mysql_query($querylike) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin!"); $numberlike = mysql_num_rows($resultlike); $seitenlike=ceil($numberlike/$proseite)-1; $startlike=$_GET['plike'] * $proseite; // *** Benzer Kelimeler cekilip yaziliyor $querylike2 = "SELECT word FROM udetr WHERE word LIKE '".addslashes($wordlike)."%' LIMIT $startlike, $proseite"; $resultlike2 = @mysql_query($querylike2) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin!"); if (@mysql_num_rows($resultlike) < 2) echo "[".$_lang['notlikeword']."]"; else { while ($rowlike2 = mysql_fetch_array($resultlike2, MYSQL_ASSOC)) echo " ".$rowlike2["word"].",  "; } // *** ------------------------- //ayrilan sayfalar yaziliyor if (@mysql_num_rows($resultlike) > 0 && $seitenlike !=0){ $endelike = $startlike + $proseite; if ($endelike>$numberlike) { $endelike = $numberlike; } echo "
"; if ($_GET['plike']>0) { $i=$_GET['plike']-1; echo "<".$_lang['back']." "; } for($i=0; $i<=$seitenlike; $i++) { if ($i==$_GET['plike']){ $i++; $seitenlike++; echo "".$_lang['page']."".$i."/".$seitenlike." "; } } if ($_GET['plike']<$seitenlike-1) { $i=$_GET['plike']+1; echo "".$_lang['next'].">"; } //Sayfa ayirma bitti } } else echo "[".$_lang['notlikeword']."]"; ?>
 
0) { //Second Query: if first query exist, search in second DB trans of word $querytr2 = "SELECT id,word,trans,help,login FROM mtrde WHERE word = '".addslashes($word)."' AND status=1"; $resulttr2 = @mysql_query($querytr2) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin!"); $rowtr1 = mysql_fetch_array($resulttr1, MYSQL_ASSOC); //Couter Islemleri $idtr = $rowtr1["id"]; $querycounter = "UPDATE utrde SET counter = (counter + 1) WHERE id = $idtr"; @mysql_query($querycounter) or die("Veritabanına bağlantı kurulamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyin!"); ?>
\"".$rowtr1["word"]."\""; if ($rowtr1["funktion"] !="") echo " [".$_lang['type'].": ".$rowtr1["funktion"]."] "; ?>
0) { ?>
".$wordtr." = "; $space = strpos($wordtrde, " "); if ($space > 0) { $wordtrde = substr($wordtrde, $space+1, $wordtrdelen); echo "".$rowtr2["trans"].""; if ($rowtr2["help"] !="") echo " (".$rowtr2["help"].") "; if ($rowtr2["login"] !="" && $rowtr2["login"] !="cdict") echo " (".$_lang['added']." ".$rowtr2["login"].") "; } else { echo "".$rowtr2["trans"].""; if ($rowtr2["help"] !="") echo " (".$rowtr2["help"].") "; if ($rowtr2["login"] !="" && $rowtr2["login"] !="cdict") echo " (".$_lang['added']." ".$rowtr2["login"].") "; } ?>
".$rowuni["word"]." = "; echo "".$rowuni["trans"].""; if ($rowuni["login"] !="" && $rowuni["login"] !="cdict") echo " (".$_lang['added']." ".$rowuni["login"].") "; ?>
3) { ?>

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[]
[benzer kelime bulunamadı]"; else { while ($rowliketr2 = mysql_fetch_array($resultliketr2, MYSQL_ASSOC)) echo " ".$rowliketr2["word"].", "; } // *** ------------------------- //ayrilan sayfalar yaziliyor if (@mysql_num_rows($resultliketr) > 0 && $seitenliketr !=0){ $endeliketr = $startliketr + $proseite; if ($endeliketr>$numberliketr) { $endeliketr = $numberliketr; } echo "
"; if ($_GET['plike']>0) { $i=$_GET['plike']-1; echo "<".$_lang['back']." "; } for($i=0; $i<=$seitenliketr; $i++) { if ($i==$_GET['plike']){ $i++; $seitenliketr++; echo "".$_lang['page']." ".$i."/".$seitenliketr." "; } } if ($_GET['plike']<$seitenliketr-1) { $i=$_GET['plike']+1; echo "".$_lang['next'].">"; } //Sayfa ayirma bitti } } //End OF IF if (strlen($word) > 3) ?>
3 ) { ?>
Aradiginiz Kelime İki Sözlük'de bulundu
Lütfen aradığınız kelimenin hangi dilde oldugunu seçin !
">? ALMANCA ">? TÜRKCE

 • Prüfen Sie Schreibweise Ihres Suchwortes.
 • Achten Sie, dass gesuchte Wort aus 2 oder mehr Buchstaben ist.
 • Das Gesuchte Wort ist gespeichert, in Kurz wird von Editoren eingetragen.
 • Aranan Kelimenin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edin.
 • Aradığınız kelimenin 2 karakter veya fazla olmasına dikkat edin.
 • Aradığınız kelime eğer veritabanımızda kayıtlı değilse kaydedilip editörler tarafından en kısa zamanda sözlüğümüze eklenicektir.
 • 2 ) { ?>

  Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara


  []
  [benzer kelime bulunamadı]"; } else { while ($rowliketr2 = mysql_fetch_array($resultliketr2, MYSQL_ASSOC)) echo " ".$rowliketr2["word"]."
  "; } // *** ------------------------- //ayrilan sayfalar yaziliyor if (@mysql_num_rows($resultliketr) > 0 && $seitenliketr !=0){ $endeliketr = $startliketr + $proseite; if ($endeliketr>$numberliketr) { $endeliketr = $numberliketr; } echo "
  "; if ($_GET['page']>0) { $i=$_GET['page']-1; echo "<önceki "; } for($i=0; $i<=$seitenliketr; $i++) { if ($i==$_GET['page']) { $i++; $seitenlike++; echo "Sayfa ".$i."/".$seitenliketr." "; } } if ($_GET['page']<$seitenliketr-1) { $i=$_GET['page']+1; echo "sonraki>"; } //Sayfa ayirma bitti } ?>
      

  []
  [".$_lang['notlikeword']."]"; } else { while ($rowlike2 = mysql_fetch_array($resultlike2, MYSQL_ASSOC)) echo " ".$rowlike2["word"]."
  "; } // *** ------------------------- //ayrilan sayfalar yaziliyor if (@mysql_num_rows($resultlikede) > 0 && $seitenlike !=0){ $endelike = $startlike + $proseite; if ($endelike>$numberlike) { $endelike = $numberlike; } echo "
  "; if ($_GET['plike']>0) { $i=$_GET['plike']-1; echo "<".$_lang['back']." "; } for($i=0; $i<=$seitenlike; $i++) { if ($i==$_GET['plike']) { $i++; $seitenlike++; echo "".$_lang['page']." ".$i."/".$seitenlike." "; } } if ($_GET['plike']<$seitenlike-1) { $i=$_GET['plike']+1; echo "".$_lang['next'].">"; } //Sayfa ayirma bitti } } ?>